КАЧКОДЗЬОБ. ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Ця пропозиція (оферта) є офіційною публічною пропозицією Продавця, що адресується невизначеному колу осіб (Покупцям), укласти електронний правочин дистанційним шляхом на роздрібну купівлю-продаж та доставку Товару, розміщеного на відповідних сторінках Інтернет-магазину, на умовах визначених у цьому Публічному договорі.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Публічному договорі мають наступні значення:

 

1.1.1. «Інтернет-магазин» – перелік пов’язаних між собою сторінок в мережі Інтернет за електронною адресою (веб-посиланням / url-адресою) http://utkonos.horoshop.ua/, що створені для представлення (надання інформації) та реалізації (продажу) асортименту Товару шляхом вчинення електронного правочину дистанційним способом (шляхом).

 

1.1.2. «Продавець» – фізична особа-підприємець – Штейн Олександра Валеріївна, яка зареєстрована та здійснює свою підприємницьку діяльність відповідно до законодавства України, зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про що зроблений запис від 07 квітня 2010 року №2 072 000 0000 022367, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер): 3226415203, яка є платником ІІІ групи єдиного податку.

 

1.1.3. «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична особа, яка є користувачем Інтернет-магазину, розміщеного в мережі Інтернет за електронною адресою (url-адресою) http://utkonos.horoshop.ua/, та яка в порядку передбаченому цим Публічним договором (офертою), за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала Товар для своїх особистих, домашніх (побутових) та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, який пропонується до продажу та/або надається до продажу Продавцем за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині.

 

1.1.4. «Акцепт» – надання Покупцем повної і безумовної згоди на публічну пропозицію Продавця щодо придбання (купівлі) та отримання, шляхом прямої доставки від Постачальника, Товару, який розміщений на відповідних сторінках Інтернет-магазину, шляхом оформлення Замовлення.

 

1.1.5. «Товар» – річ, яка не вилучена і не обмежена у цивільному обороті та пропонується до продажу та/або надається до продажу Продавцем, за допомогою засобів дистанційного зв’язку, в Інтернет-магазині.

 

1.1.6. «Замовлення» – належним чином оформлена (шляхом заповнення Покупцем відповідних обов’язкових до заповнення граф (полів) у розділі Оформлення замовлення Інтернет-магазину, або через Менеджера по телефону) та розміщена у Інтернет-магазині заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Продавцю.

 

1.17. «Одержувач Товару» – Покупець, або будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості одержувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця.

 

1.2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Публічному договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Публічного договору (оферти).

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Текст цього Публічного договору, відповідно до статей 633, 641 і параграфу 2 глави 54 Цивільного кодексу України, є публічною офертою, умови якого є однаковими для всіх Покупців.

 

2.2. Цей Публічний договір містить всі істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу товарів.

 

2.3. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.

 

2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання умов цього Публічного договору.

 

2.5. Публічний договір набуває чинності з моменту (і) оформлення Замовлення Покупцем через Інтернет-магазин, шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» у розділі Оформлення замовлення Інтернет-магазину, або (іі) оформлення Замовлення Покупцем через Менеджера Інтернет-магазину по телефону.

 

2.6. Укладання (набуття чинності) цього Публічного договору (Акцепт Покупцем публічної пропозиції (оферти) Продавця) вважається вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на умовах викладених у цьому Публічному договорі та свідчить про те, що Покупець цілком і повністю ознайомлений з умовами цього Публічного договору, розуміє їх, та надає свою згоду щодо повного та беззастережного, беззаперечного прийняття всіх умов цього Публічного договору без виключень, в тому числі істотних умов.

 

2.7. Пропозиція про укладення договору на конкретний Товар діє протягом терміну перебування товару у Інтернет-магазині, за умови наявності даного Товару на складі Постачальника.

 

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ЦІНА ТОВАРУ

 

3.1. Продавець зобов’язується, шляхом прямої поставки від Постачальника, передати, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар на умовах, зазначених у цьому Публічному договорі. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

 

3.2. Ціни на Товар вказуються в національній валюті України – гривні та визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і зазначаються на відповідних сторінках Інтернет-магазину, та не включають вартість доставки, якщо інше не буде зазначено безпосередньо на відповідній сторінці Інтернет-магазину, або повідомлено Покупцю явно будь-яким іншим доступним способом.

 

3.3. Продавець вказує вартість доставки Товару на відповідній сторінці Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при підтвердженні отримання та обробки Замовлення через Менеджера по телефону.

 

3.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Публічного договору, ціни на Товар, способи та терміни оплати і доставки Товару. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. Зміна Продавцем ціни на вже оплачений Покупцем Товар не допускається.

 

3.5. Всі і будь-які зміни умов цього Публічного договору, ціни на Товар, способи та терміни оплати і доставки Товару вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

 

3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним з моменту надходження Продавцю коштів. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними в розділі «ОПЛАТА І ДОСТАВКА» Інтернет-магазину, зміст якого є невід’ємною частиною публічної оферти (умов цього Публічного договору).

 

РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Продавцем, Товар, та за допомогою сервісу Інтернет-магазину, або безпосередньо через Менеджера по телефону: [Номера телефонів], оформлює Замовлення. Оформленням Замовлення через Інтернет-магазин, або через Менеджера по телефону, Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару, гарантійний строк на Товар, тощо), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

 

4.2. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у віртуальному кошику Покупця та на сторінці «Оформлення замовлення» Інтернет-магазину. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть незначним чином відрізнятися від кольорів реальних зразків. Продавець не несе відповідальність за те, що Товар в Інтернет-магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів через налаштування монітора Покупця та/або через якість фотографій Товару.

 

4.3. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець має право звернутись до Продавця за телефоном [Номера телефонів], для уточнення необхідної інформації, що стосується Товару, порядку доставки і оплати, тощо. Інформація з Інтернет-магазину Продавця є належним доказом у разі виникнення спорів з приводу Замовлень та порядку їх виконання.

 

4.4. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

 

4.5. Під час оформлення Замовлення за допомогою сервісу Інтернет-магазину, Покупець самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема, але не виключно, обов’язково вказує: прізвище та ім’я, контактний номер телефону, країну та населений пункт, адресу електронної пошти Одержувача Товару, обраний спосіб оплати, обраний спосіб доставки та адресу (відділення Нової пошти) доставки.

 

4.6. Під час оформлення Замовлення через Менеджера по телефону, відповідно до пункту 4.1 цього Публічного договору, Покупець зобов’язаний надати інформацію передбачену пунктом 4.4 цього Публічного договору. Після оформлення Замовлення через Менеджера по телефону, надана Покупцем інформація реєструється в базі даних Продавця.

 

4.7. Покупець несе повну відповідальність за повноту, точність та правильність інформації, що надається ним при оформленні Замовлення. У разі надання неповної, неточної чи неправильної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання неякісної послуги Покупцю при покупці ним Товару Інтернет-магазину.

 

4.8. Покупець, обираючи опцію «Не дзвоніть мені для підтвердження замовлення» при оформленні Замовлення за допомогою сервісу Інтернет-магазину підтверджує, що він надав повну, точну та правильну інформацію під час оформлення Замовлення.

 

4.9. Продавець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Покупцям з високим відсотком повернень Товарів належної якості.

 

РОЗДІЛ 5. ПРИЙНЯТТЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

5.1. Продавець повідомляє Покупця про прийняття замовлення по телефону та/або електронній пошті зазначених Покупцем при оформленні Замовлення. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було оформлено Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення такого Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

 

5.2. У разі необхідності, Продавець має право по телефону запросити у Покупця додаткову інформацію, уточнити вже існуючу, або підтвердити дані Замовлення, адресу доставки, тощо, навіть у тих випадках, коли Покупець не надав на це явної згоди (обрав опцію «Не дзвоніть мені для підтвердження замовлення» під час оформлення Замовлення за допомогою сервісу Інтернет-магазину).

 

5.3. Протягом строку передбаченого пунктом 5.1 цього Публічного договору, Продавець: присвоює Замовленню порядковий номер, підтверджує Замовлення та наявність Товару, та передає Замовлення Покупця Постачальнику для здійснення ним прямої поставки Товару Покупцю.

 

5.4. Замовлення вважається прийнятим до виконання після того, як Покупець отримає інформацію від Продавця про прийняття Замовлення (по телефону та/або електронній пошті зазначеній Покупцем при оформленні Замовлення). Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення Покупця на стадії підтвердження Замовлення без повідомлення причин.

 

5.5. При неможливості зв'язатися з Покупцем протягом 3 (трьох) робочих днів, крім тих випадків коли Покупець обрав опцію «Не дзвоніть мені для підтвердження замовлення» під час оформлення Замовлення за допомогою сервісу Інтернет-магазину, за винятком випадку передбаченого пунктом 5.2 цього Публічного договору, оформлене Покупцем Замовлення анулюється, при цьому, якщо Покупцем було здійснено передоплату, грошові кошти повертаються Продавцем за тими банківськими реквізитами, з яких було здійснено платіж.

 

5.6. Після оформлення Замовлення Покупцеві, у строк визначений пунктом 5.1 цього Публічного договору, надається інформація про дату доставки Замовлення. Зазначена дата залежить від регіону доставки, кількості та наявності замовленого Товару на складі Постачальника і часу, необхідного на обробку і доставку Замовлення.

 

5.7. Продавець має право відхилити Замовлення у разі фактичної відсутності Товару на складі Постачальника, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю або попередження про це по телефону. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з купівлею-продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені цим Публічним договором, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається за тими банківськими реквізитами, з яких було здійснено платіж.

 

РОЗДІЛ 6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

 

6.1. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА» Інтернет-магазину, шляхом прямої поставки від Постачальника компанією-перевізником «Нова пошта». Оплата доставки замовленого Товару здійснюється Покупцем за власний рахунок, самостійно за тарифами компанії-перевізника. Покупець, акцептуючи цей Публічний договір, в повному обсязі цілком погоджується з правилами та умовами перевезення вантажів компанії-перевізника «Нова пошта».

 

6.2. Доставка Товару, замовленого в Інтернет-магазині, здійснюється в усі регіони України, за винятком території проведення Операції Об'єднаних сил та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

 

6.3. Обов’язок Продавця за договором купівлі-продажу щодо передачі Товару Покупцю виникає після відправки Покупцю підтвердження Замовлення й оплати Покупцем загальної вартості Замовлення, у разі безготівкового розрахунку шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця, та вважається виконаним з моменту передачі замовленого Товару Постачальником компанії-перевізнику «Нова пошта». Продавець зобов'язується зі свого боку зробити все можливе для якнайскорішої обробки Замовлення та передачі Постачальником Товару компанії-перевізнику.

 

6.4. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на [•] ([•]) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Публічним договором.

 

6.5. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця, або особи вказаної Покупцем як Одержувача Товару, в момент передачі Товару, що підтверджується проставленням Покупцем або Одержувачем Товару підпису в документах, що підтверджують отримання Товару або внесення відповідного запису про отримання в систему компанії-перевізника.

 

6.6. Замовлені Товари вручаються Покупцеві чи особі, вказаній Покупцем як Одержувач Товару, у відділені компанії-перевізника або за адресою, визначеною Покупцем, при самостійному замовленні Покупцем послуги «Відділення-Адреса» за допомогою сервісу компанії-перевізника, із дотримання умов перевізника щодо отримання товару (пред'явлення документу, що посвідчує особу тощо). Дії осіб, яких Покупець вказав як Одержувачів Товару, породжують виникнення у Покупця прав та обов'язків за договором купівлі-продажу.

 

6.7. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці, Товар повертається Постачальнику. Оплата за послуги з доставки кур’єрською службою служби сплачується Покупцем.

 

6.8. Право власності на Товар переходить до Покупця або Одержувача Товару здійснюється виключно за наступних умов:

 

6.8.1. 100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Публічним договором;

 

6.8.2. пред’явлення Покупцем або Одержувачем Товару документу, що посвідчує його особу.

 

6.9. Товар передається Покупцю або Одержувач Товару в належним чином упакованому вигляді. При отриманні товару Покупець або Одержувач Товару зобов'язані перевірити кількість одиниць товару, цілісність пакування, відкрити товар та перевірити відсутність зовнішніх пошкоджень та комплектність товару.

 

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними зазначеними у розділі «Контактна інформація» Інтернет-магазину.

 

РОЗДІЛ 7. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 

7.1. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару без пояснення причини в будь-який час до його одержання, обов’язково повідомивши про це Інтернет-магазин шляхом направлення електронного листа на електронну адресу order@utkonos.in.ua, або за будь-яким телефоном, зазначеним у розділі «Контактна інформація» Інтернет-магазину, або відмовившись від Товару безпосередньо у відділені компанії-перевізника.

 

7.2. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з дня отримання товару, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

 

7.3. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"», не підлягають обміну (поверненню) наступні Товари належної якості, якщо вони не задовольняють Покупця з будь-яких причин: дитячі іграшки, м'які дитячі іграшки гумові надувні, товари для немовлят (пелюшки,  соски,  пляшечки для годування тощо).

 

7.4. Повернення Товару належної якості можливе лише за умови, якщо товар не був у вживанні, зберіг товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також наявні підтверджувальні документи, що свідчать про придбання Товару через Інтернет-магазин. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

 

7.5. Обмін/повернення Товару належної якості або неналежної якості здійснюється у порядку, передбаченому у розділі «ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ» Інтернет-магазину, зміст якого є невід’ємною частиною публічної оферти (умов цього Публічного договору).

 

РОЗДІЛ 8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

8.1. Будь-яка інформація, включаючи персональні дані, яка отримується Сторонами в процесі виконання цього Публічного договору, є конфіденційною та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Публічного договору (зокрема, але не виключно, передача інформації про Покупця від Продавця – Постачальнику та компанії-перевізнику «Нова пошта») або передбачене законодавством України.

 

8.2. Покупець, акцептуючи цей Публічний договір, дає дозвіл на обробку персональних даних, що надаються ним при оформленні Замовлення, зокрема, але не виключно, для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем в рамках цього Публічного договору, просування Товарів та послуг шляхом направлення розсилок рекламно-інформаційного характеру на електрону адресу Покупця, проведення електронних і sms-опитувань, проведення конкурсів і інших промо-акцій серед Покупців, аналізу результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, проведення статистичних досліджень, організації доставки Товару, контролю задоволеності Покупців якістю надаваних Продавцем послуг тощо.

 

8.3. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, передачу (в тому числі передачу третім особам, у тому числі транскордонну передачу, якщо необхідність в ній виникла в ході виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

8.4. Дозвіл на обробку персональних даних, що надається Покупцем, діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії, до моменту отримання повідомлення Покупця про видалення (знищення) його персональних даних.

 

8.5. Акцептуючи цей Публічний договір, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані можуть передаватися Продавцем третім особам (зокрема, але не виключно, Постачальнику та компанії-перевізнику «Нова пошта») з метою можливості виконання умов цього Публічного договору, можливості проведення взаєморозрахунків, для отримання рахунків, актів та інших документів, проведення маркетингових досліджень, формування аналітичних звітів і інших маркетингових дій, за умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення конфіденційності персональних даних. Покупець підтверджує, що йому відомий і зрозумілий обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

8.6. Акцептуючи цей Публічний договір, Покупець підтверджує, що Продавець має право обробляти персональні дані, в тому числі шляхом направлення Покупцю кореспонденції рекламного характеру на вказану ним поштову адресу, здійснення телефонних дзвінків, відправлення sms-повідомлень, повідомлень через інтернет-месенджери, а також відправки електронних листів рекламного характеру на вказану клієнтом електронну адресу.

 

Покупець може відмовитися від отримання розсилок, від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин одним із зазначених способів:

 

  • Покупець може вибрати параметри розсилки або відмовитись від неї, натиснувши кнопку «відписатися» в електронному листі;

 

  • Покупець може звернутися до Менеджера Інтернет-магазину, або Продавця, по телефону, вказаному на сайті Інтернет-магазину в розділі «Контакти».

 

8.7. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

 

РОЗДІЛ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

9.1. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних через Інтернет-магазин.

 

9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем невірогідної або неправдивої інформації.

 

9.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Публічного договору.

 

9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

9.5. Всі спори (суперечки), що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно невиконання, або неналежного виконання ними своїх зобов'язань за цим Публічним договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

РОЗДІЛ 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього Публічного договору, так само як і зміна умов цього Публічного договору, включаючи невід’ємні його частини, може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

 

10.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Публічного договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Публічного договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Публічного договору, регламентуються цим Публічним договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

10.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.